Gazeta Bretońska

Gazeta Bretonska GB logo

Dom Bretanii wydaje raz w roku z okazji Dni Bretanii bezpłatną „Gazetę Bretońską”, źródło informacji o Bretanii w języku polskim. Czasopismo w nakładzie 500 egzemplarzy jest dostępne w Domu Bretanii. Udostępniają ją również do wglądu Biblioteka Narodowa i Biblioteka Jagiellońska. Gazeta jest również dostępna w wersji elektronicznej.

 

Właśnie się ukazał najnowszy numer (22/2017) Gazety Bretońskiej!

W numerze

Brigitte Nicolas: Historia francuskiej Kompanii Indyjskiej
Marta Tobiasz-Jouhier: Rozmowa z Wielkim Druidem Bretanii
Marta Tobiasz-Jouhier: LGV do Rennes
Hanna Janicka: Turystka w Bretanii
Elżbieta Sokołowska: Plakaty Fañcha le Henaffa
Ania Matuszko: Bretania oczami nerda

 

Numery archiwalne:

Numer 21 (2016)

Numer 20 (2015)

Numer 19

Numer 18 – jubileuszowe wydanie z okazji 20-lecia Domu Bretanii

Numer 17

Numer 16

Numer 15

Numer 13

Numer 12

Numer 11