Erasmus+ Staż dydaktyczny

ERASMUS+

Pobyt szkoleniowy ekipy Lektorów Domu Bretanii na stażu dydaktycznym w Tours

EU flag-Erasmus+_vect_POS

W lipcu 2022 Lektorzy naszej szkoły językowej wzięli udział w projekcie sfinansowanym w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, sektor „Edukacja Dorosłych” Akcja 1 – Mobilność kadry edukacji dorosłych. Projekt ten nosił tytuł: „Nowe tendencje w nauczaniu – nowa jakość kształcenia”.

W ramach projektu 11 nauczycieli języka francuskiego uczestniczyło w stażu językowo – dydaktycznym w Institut de Touraine w Tours, prowadzonym przez wykwalifikowanych nauczycieli języka francuskiego jako języka obcego.

Institut de Touraine każdego roku przyjmuje ponad 2 tysiące studentów z całego świata, którzy przyjeżdżają poznać język i kulturę Francji – od jego założenia w 1921 roku gościł ich już ponad 250 tysięcy. Wyróżnia się doświadczeniem kadry pedagogicznej, a jego profesjonalizm zatwierdza międzynarodowy znak jakości Le Label Qualité FLE, który przyznawany jest jako uznanie i wyróżnienie najwyższej jakości najlepszym ośrodkom nauczania języka francuskiego jako języka obcego.

Celem europejskiego projektu, który realizujemy, jest podnoszenie umiejętności i kwalifikacji kadry dydaktycznej Ośrodka Nauczania Języków Romańskich Domu Bretanii w zakresie technik motywujących uczniów, zwłaszcza dorosłych, do przełamywania barier i mówienia w języku francuskim od najwcześniejszych etapów nauki. Podczas stażu Lektorzy poznali nowe, kreatywne sposoby aktywizowania uczniów do wypowiedzi ustnej oraz techniki motywujące, w tym stosowanie zasad tzw. „klasy odwróconej” oraz metody pracy przez gry i zabawy.

Szkolenie miało też wymiar kulturowy. Lektorzy mieli możliwość zwiedzenia zamków na Loarą w Amboise i Clos Lucé, gdzie ostatnie lata życia spędził Leonardo da Vinci oraz zapoznania się z dziedzictwem historycznym i kulturowym miasta Tours i regionu Touraine.

Fotorelacje ze stażu można obejrzeć TUTAJ.