Zespół

– dyrektor Domu Bretanii
kultura@dombretanii.org.pl

sekretariat
dom@dombretanii.org.pl

– koordynator projektów kulturalnych
elwira@dombretanii.org.pl

– koordynator kursów językowych i egzaminów
kursy@dombretanii.org.pl

– koordynator kursów językowych i egzaminów
kursy@dombretanii.org.pl