Zespół

Elwira Wróbel – dyrektorka Domu Bretanii

elwira[at]dombretanii.org.pl

kultura[at]dombretanii.org.pl

Olgierd Rodziewicz- Bielewicz – sekretariat
dom[at]dombretanii.org.pl

Agata Królikowska – koordynatorka projektów kulturalnych
agata[at]dombretanii.org.pl

Joanna Krakowiak – koordynatorka kursów językowych i egzaminów
kursy[at]dombretanii.org.pl

 

*W adresach mailowych symbol [at] należy zastąpić „małpą” @