Projekty europejskie

EU flag-Erasmus+_vect_POSFundacja Poznań – Ille-et-VIilaine uczestniczy regularnie w projektach europejskich.

 

Zrealizowane projekty:

ERASMUS+ – PARTNERSTWA STRATEGICZNE

RID-Euromed (Régions Internationales Démocratiques Euro-Méditerranéennes)

2016-2019cropped-logoorideeuromed

Dom Bretanii uczestniczy w ramach programu europejskiego Erasmus+ „Partnerstwa strategiczne” w trwającym 3 lata – od 2016 do 2019 r. – projekcie francusko-tunezyjsko-marokańsko-niemiecko-polskim RID EUROMED  we współpracy z liderem projektu z Bretanii MIR (Maison Internationale de Rennes) oraz z Tunezyjską Ligą Praw Człowieka (członkiem Tunezyjskiego Kwartetu na Rzecz Dialogu Narodowego, który otrzymał pokojową nagrodę Nobla w 2015 za zasługi w budowaniu demokracji po rewolucji tunezyjskiej w 2011) i Relais pour l’Emergence d’une jeunesse Sociale organisée (RESO) z Tunezji, a także z Réseau des associations de développement des oasis du sud-est (RADOSE) z Maroka i wreszcie z Deutsch-Französisches Institut Erlangen (dFI) z Niemiec.

Celem projektu jest stworzenie międzykulturowych modułów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży z zakresu praw człowieka i wartości demokratycznych w Europie i basenie Morza Śródziemnego.

Link do platform edukacyjnych (w języku francuskim) będących owocem prac zbiorowych (6 partnerów) w ramach projektu:

1. Platforma poświęcona wolności sumienia (pierwszy roku trwania projektu)

Opis szkoleń (po polsku):  dla dzieci

Przykładowy zestaw lekcji dla dzieci (dot. wolności sumienia w Polsce)

 Adres: http://www.liberte-de-conscience-rideuromed.com/

2. Platforma poświęcona

  • krytycznej analizie informacji, głównie w zakresie rozpowszechnianych przez media wiadomości ze świata w tematach drażliwych jak np. migracje, terroryzm czy zmiany klimatyczne

Opisy szkoleń po polsku: szkolenie dla młodzieży i młodych dorosłych, szkolenie dla dorosłych )

  • oraz aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego w celu zwiększenia uczestnictwa społeczeństwa w podejmowaniu decyzjach publicznych i politycznych dotyczących danych grup, poprzez poznawanie narzędzi demokracji uczestniczącej takich jak rzecznictwo obywatelskie, negocjacja, lobbying

Opis szkoleń po polsku:

  1. Opracowanie i realizacja projektu obywatelskiego na rzecz rozwoju danego obszaru, skierowanego do młodych dorosłych i do kobiet
  2. Negocjacja z przedstawicielami władzy publicznej w sektorze ekonomii społecznej i solidarnej

Adres: http://www.decrypterlactuinternationale-rideuromed.org/ 

RID Euromed - flyer

Blog projektu

Fanpage projektu na Facebooku

———————————————————————————————-

 

Wolontariat Europejski w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności

Od lat Dom Bretanii przyjmuje wolontariuszy europejskich – dawniej w ramach EVS (European Voluntary Service), a aktualnie w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności (od 2019 r. posiadamy znak jakości EKS). Młodzi wolontariusze pomagają nam w działalności biblioteki, w organizacji wydarzeń kulturalnych, kontaktach z artystami i gośćmi naszych imprez itp. Aktualnie poszukujemy wolontariusza na rok akademicki 2019/2020. Zachęcamy do wysyłania zgłoszeń!

W przyjmowaniu wolontariuszy EVS pomaga nam Stowarzyszenie Jeden Świat z Poznania.

———————————————————————————————-

ERASMUS + EDUKACJA DOROSŁYCH – Mobilność kadry edukacji dorosłych

Pobyt szkoleniowy ekipy lektorów Domu Bretanii na stażu dydaktycznym w Strasburgu i LizbonieEU flag-Erasmus+_vect_POS

W lipcu i wrześniu 2017  lektorzy naszej szkoły językowej wzięli udział w projekcie sfinansowanym przez program Erasmus +, w ramach sektora „Edukacja Dorosłych” Akcja 1- Mobilność kadry edukacji dorosłych. Projekt ten nosił tytuł: „Zwiększenie innowacyjności szkoły językowej poprzez wprowadzenie nowych technologii do procesu nauczania, poszerzenie kompetencji kulturowych lektorów oraz modernizację zarządzania”.

W ramach tego projektu 7 nauczycieli języka francuskiego oraz 1 nauczyciel języka portugalskiego uczestniczyło w stażach językowo-dydaktycznych w Starsbourgu i Lizbonie.

 

Pobyt szkoleniowy ekipy Lektorów Domu Bretanii na stażu dydaktycznym w Tours

 

W lipcu 2022 Lektorzy naszej szkoły językowej wzięli udział w projekcie sfinansowanym w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, sektor „Edukacja Dorosłych” Akcja 1 – Mobilność kadry edukacji dorosłych. Projekt ten nosił tytuł: „Nowe tendencje w nauczaniu – nowa jakość kształcenia”.

W ramach projektu 11 nauczycieli języka francuskiego uczestniczyło w stażu językowo – dydaktycznym w Institut de Touraine w Tours, prowadzonym przez wykwalifikowanych nauczycieli języka francuskiego jako języka obcego.

 

Więcej informacji TUTAJ