Biblioteka

 

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w g. 10:00-17:00

 

Książki

Księgozbiór Domu Bretanii liczy około 10 000 tytułów w języku francuskim.

W skład księgozbioru wchodzą dzieła z następujących dziedzin:

 • literatura piękna
 • filozofia
 • geografia
 • historia Francji
 • historia literatury
 • historia sztuki
 • literatura dla dzieci i młodzieży
 • ekonomia
 • pedagogika
 • polityka
 • prawo
 • psychologia
 • socjologia
 • turystyka

Na szczególną uwagę zasługuje obszerny dział poświęcony Bretanii, jej historii, kulturze, geografii (wydania albumowe i przewodniki), sztuce, muzyce, językowi i literaturze.

W czytelni korzystać można również ze słowników, gramatyk, zbiorów ćwiczeń oraz podręczników do nauki języka francuskiego, a także francuskich czasopism. Biblioteka posiada też niewielki zbiór podręczników i książek w języku hiszpańskim, włoskim i portugalskim.

Zasady wypożyczania książek :

Czytelnik może wypożyczyć 2 książki i 3 czasopisma na okres 1 miesiąca. O ile nie ma zamówień na dany tytuł, można przedłużyć czas wypożyczenia o kolejny miesiąc (osobiście, telefonicznie lub mailem).

Regulamin korzystania z biblioteki i czytelni

I. Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki posiada osoba, na której nazwisko została wystawiona karta biblioteczna i która wpłaciła roczną opłatę za korzystanie z biblioteki.

Zapisu dokonuje się na podstawie okazanego ważnego dowodu osobistego, paszportu, legitymacji szkolnej lub studenckiej i po opłaceniu rocznej składki bibliotecznej, która wynosi :

– przy pierwszym zapisie do Biblioteki
składka ulgowa 10 zł (dla uczniów, studentów i emerytów)
składka normalna 20 zł

– przy przedłużaniu ważności wydanej karty :
składka ulgowa 5 zł (dla uczniów, studentów i emerytów)
składka normalna 10 zł

Karta biblioteczna jest ważna przez rok począwszy od dnia zapisu.

Czytelnik potwierdza własnoręcznym podpisem obowiązek przestrzegania regulaminu i zarządzeń Biblioteki.

II. Wypożyczalnia

Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć maksymalnie 2 książki i 3 czasopisma na okres 1 miesiąca.

Okres wypożyczenia książki może być przedłużony telefonicznie lub mailowo na adres dom@dombretanii.org.pl, o ile nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

Jeżeli interesująca czytelnika książka jest wypożyczona, czytelnik może ją zamówić. Zamówienia realizowane są w kolejności zamówień.

Słowniki, encyklopedie, albumy i podręczniki do nauki języka francuskiego udostępniane są tylko na miejscu.
Książki zdejmuje z półki pracownik Biblioteki.

III. Czytelnia

Słowniki, encyklopedie i najnowsze numery czasopism udostępniane są tylko w Czytelni. Starsze numery czasopism można wypożyczać do domu.

 

PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

Czytelnik, który przetrzyma książkę ponad termin określony w punkcie II regulaminu, za każdy dzień zwłoki płaci 5 gr.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAGUBIENIE, USZKODZENIE LUB ZNISZCZENIE KSIĄŻKI

Zagubioną lub zniszczoną książkę czytelnik jest zobowiązany odkupić lub pokryć koszty oprawy. Gdy odkupienie jest niemożliwe, czytelnik winien zapłacić dwukrotną (w niektórych wypadkach wielokrotną) wartość książki lub kupić inną książkę o podobnej wartości.

UWAGA !!! Korzystający z Biblioteki zobowiązani są do pozostawienia płaszczy i teczek przy wejściu. Biblioteka nie bierze odpowiedzialności za rzeczy porzucone bądź zagubione.