DALF

DALF  (Diplôme Approfondi de Langue Française)

DELF DALF

Certyfikaty DELF i DALF są jedynymi oficjalnymi dyplomami wydawanymi przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, uznanymi na całym świecie i ważnymi bezterminowo.

Certyfikat językowy DALF jest honorowany przez wszystkie szkoły wyższe we Francji. Posiadanie go świadczy o zaawansowanym  opanowaniu języka i zwalnia kandydatów z zagranicy z testów językowych na francuskich uczelniach.

 

Terminy sesji  letniej 2021

C1    17.06.2021             zapisy  22.03.2021 – 24.05.2021

C2    18.06.2021           zapisy   22.03.2021 – 24.05.2021

 

Ceny egzaminów

C1       520 zł

C2       550 zł

 

Do pobrania: formularz zgłoszeniowy

Kontakt: kursy@dombretanii.org.pl

Więcej informacji: strona CIEP