DALF

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, sesje wiosenne (PRIM i DALF) zostają anulowane i przeniesione na termin jesienny.

 

DALF  (Diplôme Approfondi de Langue Française)

DELF DALF

Certyfikaty DELF i DALF są jedynymi oficjalnymi dyplomami wydawanymi przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, uznanymi na całym świecie i ważnymi bezterminowo.

Certyfikat językowy DALF jest honorowany przez wszystkie szkoły wyższe we Francji. Posiadanie go świadczy o zaawansowanym  opanowaniu języka i zwalnia kandydatów z zagranicy z testów językowych na francuskich uczelniach.

Terminy sesji 2020

 

C1      22.10.2020            zapisy 1.09.2020 – 28.09.2020

C2     23.10.2020             zapisy 1.09.202 – 28.09.2020

 

Ceny egzaminów

C1       520 zł

C2       550 zł

 

Do pobrania: formularz zgłoszeniowy

Kontakt: kursy@dombretanii.org.pl

Więcej informacji: strona CIEP