DALF

DALF  (Diplôme Approfondi de Langue Française)

 

Certyfikaty DELF i DALF są jedynymi oficjalnymi dyplomami wydawanymi przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, uznanymi na całym świecie i ważnymi bezterminowo.

Certyfikat językowy DALF jest honorowany przez wszystkie szkoły wyższe we Francji. Posiadanie go świadczy o zaawansowanym  opanowaniu języka i zwalnia kandydatów z zagranicy z testów językowych na francuskich uczelniach.

Terminy sesji 2020

Sesja zimowa:

C1      06.02.2020            zapisy 25.11.2019 – 10.01.2020

C2     07.02.2020             zapisy 25.11.2019 – 10.01.2020

 

Sesja letnia:

C1     18.06.2020             zapisy 16.03.2020 – 11.05.2020

C2     19.06.2020             zapisy 16.03.2020 – 11.05.2020

 

Ceny egzaminów

C1       500 zł

C2       530 zł

 

Do pobrania: formularz zgłoszeniowy

Kontakt: kursy@dombretanii.org.pl

Więcej informacji: strona CIEP