DALF

DALF  (Diplôme Approfondi de Langue Française)

DELF DALF

Certyfikaty DELF i DALF są jedynymi oficjalnymi dyplomami wydawanymi przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, uznanymi na całym świecie i ważnymi bezterminowo.

Certyfikat językowy DALF jest honorowany przez wszystkie szkoły wyższe we Francji. Posiadanie go świadczy o zaawansowanym  opanowaniu języka i zwalnia kandydatów z zagranicy z testów językowych na francuskich uczelniach.

 

Terminy sesji  letniej 2022

C1    23/06/2022             zapisy  22/04/2022 – 20/05/2022

C2    24/06/2022           zapisy   22/04/2022 – 20/05/2022

 

Ceny egzaminów

C1       550 zł

C2       585 zł

 

Do pobrania: formularz zgłoszeniowy

Kontakt: kursy@dombretanii.org.pl

Więcej informacji: strona CIEP