DALF

DALF  (Diplôme Approfondi de Langue Française)

 

Certyfikaty DELF i DALF są jedynymi oficjalnymi dyplomami wydawanymi przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, uznanymi na całym świecie i ważnymi bezterminowo.

Certyfikat językowy DALF jest honorowany przez wszystkie szkoły wyższe we Francji. Posiadanie go świadczy o zaawansowanym  opanowaniu języka i zwalnia kandydatów z zagranicy z testów językowych na francuskich uczelniach.

Terminy sesji 2019

Sesja zimowa:

C1      14.02.2019            zapisy 10.12.2018 – 20.01.2019 

C2     15.02.2019             zapisy 10.12.2018 – 20.01.2019

 

Sesja letnia:

C1     13.06.2019             zapisy 08.04.2019 – 13.05.2019

C2     14.06.2019             zapisy 08.04.2019 – 13.05.2019

 

Ceny egzaminów

C1       500 zł

C2       530 zł

 

Do pobrania: formularz zgłoszeniowy

Kontakt: kursy@dombretanii.org.pl

Więcej informacji: strona CIEP