DALF

DALF  (Diplôme Approfondi de Langue Française)

 

Certyfikaty DELF i DALF są jedynymi oficjalnymi dyplomami wydawanymi przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, uznanymi na całym świecie i ważnymi bezterminowo.

Certyfikat językowy DALF jest honorowany przez wszystkie szkoły wyższe we Francji. Posiadanie go świadczy o zaawansowanym  opanowaniu języka i zwalnia kandydatów z zagranicy z testów językowych na francuskich uczelniach.

Terminy sesji 2018

Sesja zimowa:

C1       08.02.2018             zapisy 11.12.2017 – 15.01.2018

C2     09.02.2018               zapisy 11.12.2017 – 15.01.2018

Sesja letnia:

C1      21.06.2018              zapisy 15.04.2018 – 26.05.2018

C2     22.06.2018               zapisy 15.04.2018 – 26.05.2018

Ceny egzaminów

C1       490 zł

C2       520 zł

 

Do pobrania: formularz zgłoszeniowy

Kontakt: kursy@dombretanii.org.pl

Więcej informacji: strona CIEP