TEF

TEF  (Test d’Evaluation de Français)

TEF nie jest egzaminem, lecz testem służącym do oceny poziomu języka francuskiego osób, dla których nie jest on językiem ojczystym. Wynik testu pozostaje ważny przez 2 lata.

TEF został stworzony przez paryską Izbę Handlowo-Przemysłową i jest uznawany przez:

  • Francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Federalny Rząd Kanady (Obywatelstwo i Imigracja Kanada) dla oceny językowej osób,
    które chcą wyemigrować do tego kraju
  • Ministerstwo Imigracji i Wspólnot Kulturowych Québecu
  • Liczne przedsiębiorstwa i instytucje edukacyjne frankofońskie

 

Poziom

Kandydat oceniany jest w skali siedmiostopniowej od poziomu 0+ (najbardziej podstawowa znajomość języka) do poziomu 6 (biegła znajomość).

Ta skala odpowiada:

  • sześciu poziomom od A1 do C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (CECRL)
  • dwunastu poziomom kanadyjskiego systemu sprawdzania kompetencji językowej (NCLC)

 

Kiedy zdawać?

W przeciwieństwie do egzaminu DALF, w przypadku TEF’u nie ma narzuconych odgórnie  terminów. Sesje egzaminacyjne organizujemy po konsultacji z osobami zainteresowanymi.

Więcej informacji: https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/