DALF

DALF  (Diplôme Approfondi de Langue Française)

 

Certyfikaty DELF i DALF są jedynymi oficjalnymi dyplomami wydawanymi przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, uznanymi na całym świecie i ważnymi bezterminowo.

Certyfikat językowy DALF jest honorowany przez wszystkie szkoły wyższe we Francji. Posiadanie go świadczy o zaawansowanym  opanowaniu języka i zwalnia kandydatów z zagranicy z testów językowych na francuskich uczelniach.

Terminy najbliższej sesji w 2017 r.

Sesja letnia

C1       22.06.2017              zapisy do 27.05.2017

C2      23.06.2017               zapisy do 27.052017

 

Ceny egzaminów

C1       485 zł

C2       520 zł

 

Do pobrania: formularz zgłoszeniowy

 

Więcej informacji: strona CIEP