Cykl wykładów „Kobiety w historii Francji”

Cykl wykładów

„Kobiety w historii Francji. Droga do uzyskania pełnych praw”

2022

26.05. (czwartek) g. 18.00 Dom Bretanii

Marche internationale des femmes de la place de la Republique a la place de la Nation a Paris le 20 Novembre 1971 en faveur de la legalisation de l'avortement   ---  International march of women in Paris on November 20, 1971 for legalization of abortion

 „Sytuacja kobiet we Francji w XX wieku”  – wykład prof. Marii Solarskiej z cyklu „Kobiety w historii Francji. Droga do uzyskania pełnych praw”

Sytuacja kobiet we Francji na początku i na końcu XX wieku bardzo się różniła. Istotna zmiana jaka zaszła w tym czasie to w wielkim stopniu zasługa samych kobiet. Warto przyjrzeć się jej poprzez losy dwóch działaczek feministycznych: Simone Veil (1927-2017) i Michelle Perrot (1928-). Dwa nazwiska, dwie postacie, dwie instytucje historii francuskiej i europejskiej. Ich losy są szczególne, ponieważ swymi działaniami kształtowały rzeczywistość swoją i przyszłych pokoleń. Jednocześnie jednak można w nich odnaleźć ogólniejsze cechy sytuacji kobiet w XX wieku — wyzwań, którym stawiały czoła; barier, które pokonywały; ograniczeń, których ramy starały się zmienić.

 

Maria Solarska, dr hab., prof. UAM; kierowniczka Zakładu Metodologii Historii i Historii Historiografii na Wydziale Historii UAM. Jej zainteresowania badawcze dotyczą historiografii jako praktyki kulturowej, historycznych badań nad relacjami płci oraz myślenia feministycznego. Jest autorką: „ Historia zrewoltowana. Pisarstwo historyczne Michela Foucaulta jako diagnoza teraźniejszości i projekt przyszłości”, Poznań 2006; (z Maciejem Bugajewskim), „Współczesna francuska historia kobiet. Dokonania — perspektywy — krytyka”, Bydgoszcz 2009; „S/przeciw-historia. Wymiar krytyczny historii kobiet”, Bydgoszcz 2011; (z Maciejem Bugajewskim) „Doświadczanie przeszłości. Poznanie historyczne wobec pluralizmu czasu historycznego” Poznań 2018.