Cykl wykładów o Paryżu

paris-expo1900

Cykl wykładów

PARYŻ – SPOTKANIA Z HISTORIĄ NAJSŁYNNIEJSZEGO MIASTA ŚWIATA

Program wykładów w wersji PDF

Paryż 1576

Plan Paryża wzorowany na planie malowanym gwaszami, 1576, Bibliothèque Historique de la Ville de Paris (w: M. Padberg, Sztuka i architektura. Paryż, 2009)

 

21.02. (czwartek) g. 18.00

PARYŻ OD CASTRUM ROMANUM  DO EPOKI WALEZJUSZY. FILARY CYWILIZACJI EUROPEJSKIEJ: MIASTO, KATEDRA, UNIWERSYTET  I REZYDENCJA

Temat przedstawi dr inż. architekt Grażyna Kodym-Kozaczko – wykładowca historii architektury i urbanistyki na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, autorka m. in. monografii „Urbanistyka Poznania w XX wieku. Przestrzeń, ludzie, idee” oraz redaktorka (w zespołach) wspomnień poznańskich architektów.

 

Paryz Ludwik XIV

15.03. (piątek) g. 18.00

PARYŻ LUDWIKA XIV

Wykład prezentujący przemiany Paryża w okresie panowania Ludwika XIV. Omówione zostaną zarówno zrealizowane wówczas wielkie projekty urbanistyczne, jak i liczne nowe budowle świeckie i sakralne, o które wzbogaciła się stolica Francji.

Temat przedstawi dr Paweł Migasiewicz – historyk sztuki, adiunkt w Instytucie Sztuki PAN i post-doktorant w École Pratiques des Hautes Études w Paryżu, badacz architektury i rzeźby epoki nowożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem artystycznych relacji między Francją a Europą Środkową.

 

11.04. (czwartek) g. 18.00

PARYŻ CZASÓW WIELKIEJ REWOLUCJI FRANCUSKIEJ Paryz Rewolucja

Paryż jako główny ośrodek rewolucji doznał szczególnie dotkliwych strat spowodowanych rozpętanym wówczas wandalizmem. W trakcie wykładu omówione zostaną główne przyczyny i mechanizmy zniszczeń, wybrane przykłady utraconych dzieł sztuki oraz próby ratowania dziedzictwa artystycznego.

Temat przedstawi dr Paweł Migasiewicz – historyk sztuki, adiunkt w Instytucie Sztuki PAN i post-doktorant w École Pratiques des Hautes Études w Paryżu, badacz architektury i rzeźby epoki nowożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem artystycznych relacji między Francją a Europą Środkową.

 

25.04. (czwartek) g. 18.00

gettyimages-814353658PARYŻ XIX WIEKU.  WIELKA PRZEBUDOWA WG PLANU BARONA HAUSSMANNA

Wielka przebudowa Paryża w czasach II Cesarstwa wg planów prefekta departamentu Sekwany barona Haussmanna stanowi cezurę w historii miasta. Wyburzono średniowieczną gęstą zabudowę na prawym brzegu, powstały szerokie bulwary oraz ujednolicony styl zabudowy mieszkalnej zwany dzisiaj haussmannowskim. W tamtym czasie zbudowano Operę wg projektu Ch. Garniera, wiele budynków publicznych oraz nowe mosty. Dokonano również modernizacji systemu wodociągowego i kanalizacyjnego miasta.

Temat przedstawi  dr hab. inż. arch. Adam Nadolny (Politechnika Poznańska)

 

9.05. (czwartek) g. 18.00

PARYŻ 1871 Commune de Paris

W latach 1870-1871, po raz kolejny w swojej wielowiekowej historii, Paryż stał się świadkiem dramatycznych wydarzeń.  W wyniku wojny z Prusami od września do 1870 do końca stycznia 1871 trwało oblężenie Paryża przez wojska pruskie. Przez 131 dni oblężenia Paryżanie doświadczyli kolejnych klęsk, rewolucyjnych zamachów, zimna, głodu, wreszcie kapitulacji. Zmarło lub zginęło ponad 60 000 mieszkańców stolicy. Mimo to jednak Paryż poddawać się nie chciał, zawieszenie broni podpisane zostało wbrew jego woli. Nad Sekwaną narastało niezadowolenie. W wyborach 8 lutego 1871 r. niemal cała stolica zagłosowała za republikanami, podczas gdy reszta Francji wybrała monarchistyczną większość. 18 marca 1871 roku wybuchł bunt, który przeszedł do historii jako Komuna Paryska. Ta ostatnia wielka rewolucja w „Mieście Świateł” została jednak ostatecznie do 28 maja 1871 utopiona przez wojska rządowe we krwi. Zginęło wówczas od 10 000 do 35 000 paryżan. Aresztowano ponad 40 000.

Oblicze Paryża między wrześniem 1870 roku a majem 1871 roku zmieniło się więc zasadniczo. Zmieniła się jego demografia – do wymienionych strat dodać bowiem należy trudną do oszacowania liczbę osób, które czasowo lub na stałe wyjechały z miasta. Zmieniła się polityka i społeczeństwo –  bowiem represje uderzyły przede wszystkim w warstwy uboższe, zarazem politycznie najbardziej radykalne. Zmienił się wreszcie wygląd stolicy – choćby dlatego, że spłonął i nie został już odbudowany pałac Tuileries.

Temat przedstawi Prof. UAM, dr hab. Rafał Dobek z Zakładu Kultury i Myśli Politycznej Instytutu Historii UAM

Zainteresowania badawcze i naukowe prof. UAM dr hab. Rafała Dobka koncentrują się wokół historii Francji XIX wieku oraz historii myśli politycznej XIX i XX wieku. Jest autorem trzech książek poświęconych tym zagadnieniom: Raymond Aron. Dialog z historią i polityką, Poznań 2005; Pierre-Joseph Proudhon, Poznań 2013; Paryż, 1871, Poznań 2013 oraz licznych artykułów.

 

6.06 (czwartek) g. 18Jardin-du-Luxembourg.00 

OGRODY PARYŻA

Wykład będzie opowieścią o raju ziemskich rozkoszy, w mieście pełnym zieleni w różnych jej wymiarach. Szeroko rozumiane ogrody to godzinna wyprawa w świat krajobrazu, architektury i detalu, pełna sensoryki w historycznych i współczesnych odsłonach. Świat magii złożoności natury i współczesnych technologii, w których najważniejszy jest Człowiek.

Temat przedstawi dr hab. inż. arch. Hanna Michalak (Politechnika Poznańska) jest architektem i nauczycielem akademickim, pracuje na Wydziale Architektury PP, pełniła funkcję prodziekana na WAPP, prowadziła także zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Przyrodniczym oraz na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

 

Cykl będzie kontynuowany po wakacjach letnich. Szczegółowy program wkrótce!