Wystawa „Skarby Biblioteki Kórnickiej – Francja”

17.01-1.03
wystawaWystawa „Skarby Biblioteki Kórnickiej – Francja”

 
Biblioteka Kórnicka – jeden z najstarszych i najcenniejszych księgozbiorów w Polsce. W XVIII i XIX wieku w gronie właścicieli Zamku w Kórniku stali patrioci i politycy zaangażowani w historię upadającej i rozdrapanej przez zaborców Rzeczypospolitej. Byli to Ksawery Działyński i jego syn Adam Tytus Działyński. To on przejmując po ojcu w 1826 r. dobra kórnickie gromadzenie księgozbioru sprowadzanego z różnych stron świata, uczynił jednym z najważniejszych swych zajęć. Dziś Biblioteka Kórnicka to niezwykła kolekcja łącząca druki, rękopisy i muzealia.
 
Wystawa została przygotowana przez Fundację Zakłady Kórnickie z okazji 190. rocznicy powstania Biblioteki Kórnickiej oraz 220. rocznicy urodzin jej twórcy, Tytusa Działyńskiego. Plansze prezentują liczne i cenne eksponaty związane z Francją, znajdujące się w zbiorach Biblioteki Kórnickiej. Są to zarówno książki – jak np. cenne średniowieczne modlitewniki, bogato ilustrowane rękopisy, ale także min. bretońskie meble, zakupione przez Jadwigę i Marię Zamoyskie.
 
Plansze wystawowe opracowane są w dwóch językach, polskim i francuskim.
 
Wystawę można zwiedzać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Domu Bretanii (pon-śr 10-18, czw-pt 9-17). Wstęp wolny!