Wykład „Ekologia i stosunek do przyrody w dawnej Rzeczypospolitej”

7.09. (czwartek) g. 18:00                                                                                                                                                                                                                       

 Ekologia i stosunek do przyrody w dawnej Rzeczypospolitejwykład ONLINE dr hab. Aleksandry Jakóbczyk-Goli z cyklu „Zielone wykłady”

W dawnej Rzeczypospolitej ludzie żyli bardzo blisko natury. Szanowali rośliny i zwierzęta zdecydowanie bardziej niż to było przyjęte w innych krajach ówczesnej Europy. Widzieli zagrożenie wynikające ze znikania poszczególnych gatunków i dążyli do ich ochrony. Potrafili także leczyć zwierzęta – przede wszystkim te gospodarskie, a szczególnie konie. Już w XVIII wieku, jako drudzy po Francuzach, zamarzyli o posiadaniu profesjonalnej  szkoły weterynaryjnej i, choć projekt ten nie został zrealizowany, świadczy o wysokiej empatii i wrażliwości ówczesnych mieszkańców polskich ziem. Zapraszamy do wysłuchania opowieści o intuicja ekologicznych, o szacunku do świata przyrody w dawnej Polsce.

dr hab. Aleksandra Jakóbczyk-Gola – kulturoznawca, filolog i historyk sztuki; kustosz dyplomowany w zespole kuratorów wystawy stałej Muzeum Historii Polski; adiunkt na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią dawnej kultury polskiej, w szczególności zagadnieniami związanymi z ikonografią, symboliką, historią muzealnictwa a zwłaszcza kolekcjonerstwem w XVI i XVII wieku oraz relacjami między kulturą religijną polskiego średniowiecza a tradycjami chrześcijańskiego Wschodu. Uczestniczka i koordynatorka projektów badawczych, kuratorka wystaw, autorka rozpraw i artykułów, a także trzech monografii: Akt pamięci. Tradycja akatystowa w kontekście form pamięci (2014), Gabinety i ogrody. Polskie nowożytne traktaty architektoniczne wobec kultury kolekcjonowania (2019) i Ogrody zwierząt. Staropolskie zwierzyńce i menażerie (2021). 

Wykład online: ZOOM / Facebook

INFORMACJA TECHNICZNA O WYKŁADZIE ONLINE