Wokół ilustracji z najstarszego polskiego zielnika drukowanego

25.05 (czwartek) g. 18:00il.2 Zlotoglow

„Czudnemi figurami ty polskie księgi ozdobił”. Wokół ilustracji z najstarszego polskiego  zielnika drukowanego  – wykład prof. UAM Katarzyny Krzak-Weiss z cyklu „Zielone wykłady”

Gdy 24 grudnia 1534 roku wyszło drukiem pierwsze polskie dzieło o charakterze zielnikowym,  Stefan Falimirz, który je opracował, był tak zachwycony jakością wydania, że dał temu wyraz, pisząc: „[…] mój miły Florian swojego wielkiego nakładu nie telko nie litował, ale też ustawiczną robotą swą około tego tako pilnował, jakoby nasnadniej, nalepiej, nachędożniej nowemi literami i czudnemi figurami ty polskie księgi ozdobił i ochędożył”. I właśnie owe cudne figury, czyli ilustracje będą bohaterkami tego wykładu. Ale nie tylko one. Przyjrzymy się bowiem także dawnym recepturom na leki zawartym w pierwszym zielniku i zastanowimy nad tym, dla kogo to dzieło było przeznaczone.

Katarzyna Krzak-Weiss – historyczka sztuki, literaturoznawczyni, bibliolożka; profesorka w Zakładzie Nauk Pomocniczych i Edytorstwa w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W swoich badaniach skupia się na zagadnieniach z zakresu historii książki, sztuki książki oraz historii ruchu wydawniczego. Fascynuje ją zwłaszcza dawna ilustracja  książkowa, w tym zielnikowa. Interesuje się także współczesnymi publikacjami dla dzieci. W wolnym czasie czyta i buszuje w Internecie w poszukiwaniu pięknych wydań. 

Wykład towarzyszy wystawie zielników artystycznych Atelier Pachatur.