Społeczny i prawny status kobiet w XIX-wiecznej Francji

unnamed 11.10. (czwartek) g. 18.00 (ONLINE  – ZOOM)

Społeczny i prawny status kobiet w XIX-wiecznej Francji – wykład prof. Ewy Wierzbowskiej (UG) z cyklu „Kobiety w historii Francji. Droga do uzyskania pełnych praw”.

Wielka Rewolucja Francuska (1789), wywracająca dotychczasowy porządek społeczny nie dała kobietom nic, poza tytułem obywatelek, znoszącym różnice społeczne i cywilne, który nosiły do 1793 roku. Ale zdobyte Wolność, Równość i Braterstwo były zarezerwowane tylko dla mężczyzn. Zgromadzenie Narodowe składające się wyłącznie z mężczyzn nie przyznało kobietom obywatelstwa, były definiowane jedynie jako matki, żony, córki, etc. Konstytucja z 1793 roku pozbawiła ich świeżo nabytych praw obywatelskich, praw politycznych. Patriarchat feudalny został zastąpiony demokratycznym braterstwem, nie mniej bezlitosnym wobec kobiet. Zdelegalizowano wszystkie kluby kobiece, zabroniono kobietom zebrań. Pokazowe egzekucje znanych kobiet np. Madame Roland czy Olimpii de Gouges miały pokazać, że miejsce kobiet jest w domowym zaciszu i nie mają one prawa głosu w sprawach publicznych.

Edukację kobiet powszechnie ograniczano do śpiewu, modlitwy i zajmowania się domem. Ważnym elementem edukacji była umiejętność konwersacji, by zabawiać męża. Oczywiście, istniała przepaść pomiędzy wychowaniem kobiety z ludu i tej z wyższych sfer, ale jedna i druga pozostawała handlowym towarem, który męska część rodziny wymieniała wedle swoich planów i potrzeb.

Przez cały XIX wiek kobiety pokazywały i udowadniały, że równość płci jest naturalnym prawem świata a ustanawianie czyjejkolwiek dominacji jest niezgodne z porządkiem samej natury. Zważywszy na istniejący porządek prawny i obyczajowy osiągnięcie sukcesu w tej materii było bardzo trudne. Celem mojego wykładu jest pokazać, jak ów porządek wyglądał, jak się zmieniał, z czym zmagały się XIX-wieczne aktywistki.

Prof. UG dr hab. Ewa M Wierzbowska – wykładowca na UG, kierownik Pracowni badań nad nowoczesną literaturą francuskojęzyczną, redaktor naczelna Cahiers ERTA; zajmuje się literaturą francuską XIX wieku; od kilku lat zasadniczym obszarem jej zainteresowań jest piśmiennictwo kobiet w tym okresie.

Link do nagrania wykładu (dostępny do 11.10)