Paryż od castrum romanum do epoki Walezjuszy

Paryż 1576

Plan Paryża wzorowany na planie malowanym gwaszami, 1576, Bibliothéque Historique de la Ville de Paris (w: M. Padberg, Sztuka i architektura. Paryż, 2009)

21.02. (czwartek), g. 18.00

 PARYŻ ŚREDNIOWIECZNY. „Paryż od castrum romanum  do epoki Walezjuszy. Filary cywilizacji europejskiej: miasto, katedra, uniwersytet  i rezydencja” – dr inż. arch. Grażyna Kodym-Kozaczko (Politechnika Poznańska).

Wykład otwiera cykl pt. „Paryż – spotkania z historią najsłynniejszego miasta świata”

 

Grażyna Kodym-Kozaczko, dr inż. architekt, wykładowca historii architektury i urbanistyki na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, autorka m. in. monografii „Urbanistyka Poznania w XX wieku. Przestrzeń, ludzie, idee” oraz redaktorka ( w zespołach) wspomnień poznańskich architektów.