Paryż Ludwika XIV

Paryz Ludwik XIV

15.03. (piątek) g. 18.00

PARYŻ LUDWIKA XIV

W ramach cyklu wykładów „Paryż – spotkania z historią najsłynniejszego miasta świata”

Wykład prezentujący przemiany Paryża w okresie panowania Ludwika XIV. Omówione zostaną zarówno zrealizowane wówczas wielkie projekty urbanistyczne, jak i liczne nowe budowle świeckie i sakralne, o które wzbogaciła się stolica Francji.

Temat przedstawi dr Paweł Migasiewicz – historyk sztuki, adiunkt w Instytucie Sztuki PAN i post-doktorant w École Pratiques des Hautes Études w Paryżu, badacz architektury i rzeźby epoki nowożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem artystycznych relacji między Francją a Europą Środkową.