Paryż czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej

11.04. (czwartek) g.18.00Paryz Rewolucja

Paryż czasów Wielkiej Rewolucji francuskiej – wykład dr. Pawła Migasiewicza z cyklu „Paryż – spotkania z historią najsłynniejszego miasta świata”

Paryż jako główny ośrodek rewolucji doznał szczególnie dotkliwych strat spowodowanych rozpętanym wówczas wandalizmem. W trakcie wykładu omówione zostaną główne przyczyny i mechanizmy zniszczeń, wybrane przykłady utraconych dzieł sztuki oraz próby ratowania dziedzictwa artystycznego.

Temat przedstawi dr Paweł Migasiewicz – historyk sztuki, adiunkt w Instytucie Sztuki PAN i post-doktorant w École Pratiques des Hautes Études w Paryżu, badacz architektury i rzeźby epoki nowożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem artystycznych relacji między Francją a Europą Środkową.