Obchody francuskiego święta narodowego – wykład o prawach człowieka

14.07. (niedziela)Deklaracja praw człowieka

Obchody francuskiego święta narodowego

17.00 – Uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem żołnierzy francuskich poległych i zmarłych na ziemiach Wielkopolski podczas wojen w latach 1870-1945 – Cmentarz na Cytadeli

18.00 Dom Bretanii

„Prawa Człowieka – narzędzia ich obrony w Polsce i w świecie” wykład prof. dr. hab. Romana Wieruszewskiego, eksperta ds. praw człowieka z wieloletnim doświadczeniem pracy w misjach i organach ONZ, byłego kierownika Poznańskiego Centrum Praw Człowieka w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Wykład jest wydarzeniem towarzyszącym wystawie „Sprawa Dreyfusa. 120-lecie procesu w Rennes”.