Wykłady z cyklu NaOkoło dziedzictwa” (4)

1ikd-logo Naokoło2.06. g. 18.00

Wykłady z cyklu „NaOkoło dziedzictwa”

Elżbieta Dolińska: Kultura brazylijska w latach 1950-1980

Okres pomiędzy 1950 i 1980 jest niezwykle istotny w kontekście tworzenia się narodu brazylijskiego i symboliki Brazylii. Te trzy dekady to czas kultury zaangażowanej a także istotnych przemian w popkulturze. To także współistnienie Brazylii wiejskiej i miejskiej. Tradycyjna kultura elit, odziedziczona z XIX wieku, także zaczyna przemawiać nowym językiem artystyczno-kulturowym i kosmopolitycznymi środkami wyrazu. W tym czasie formował się nowoczesny brazylijski przemysł kulturowy, który stał się ostatecznie wielkim międzynarodowym fenomenem socjokulturowym.