Madeleine Pelletier – kobieta w meloniku

Fot. Agence Rol. Ok. 1912 r. Domena publiczna.

25.02. g.18.00 ONLINE – ZOOM oraz FACEBOOK

„Madeleine Pelletier – kobieta w meloniku” – wykład prof. UG dr hab. Ewy Wierzbowskiej z cyklu „Kobiety w historii Francji. Droga do uzyskania pełnych praw”

Madeleine Pelletier, pierwsza dyplomowana kobieta psychiatra we Francji, to feministka jedyna w swoim rodzaju. Na czym polegała jej wyjątkowość? Przede wszystkim na kompleksowym podejściu do kwestii feminizmu, nieobecnym u innych, walczących o równość praw kobiet; na przeświadczeniu, że drogą  ku równości jest maskulinizacja kobiet. Feminizm kształtował absolutnie całe jej życie oraz zaangażowanie polityczne i społeczne – konsekwencją była wrogość i represje, jakich doświadczała zarówno ze strony antyfeminist-ek/ów jak i feminist-ek/ów. Związana była z wieloma ruchami, przede wszystkim lewicowymi: pacyfizmem, antyfaszyzmem, masonerią. Bardzo inteligentna, miała ponadprzeciętną zdolność przewidywania konsekwencji zdarzeń – tych politycznych i społecznych. Jej osoba jest przejmującym świadectwem ograniczeń, wynikających z nierówności społecznej i nierówności płci.  

prof. UG dr hab. Ewa M Wierzbowska – wykładowca na UG, kierownik Pracowni badań nad nowoczesną literaturą francuskojęzyczną, redaktor naczelna Cahiers ERTA; zajmuje się literaturą francuską XIX wieku; od kilku lat zasadniczym obszarem jej zainteresowań jest piśmiennictwo kobiet w tym okresie.

POSŁUCHAJ WYKŁADU TUTAJ (nagranie dostępne do 04.03.)