Wykład o kalwariach bretońskich

Saint-Thegonnec 769x102427.11. (środa) Dom Bretanii, g. 18.00

„Kalwarie bretońskie – wyjątkowe dziedzictwo Bretanii. Od powstania do powrotu do dawnej świetności”.

Wykład Justine Derouault  ze Stowarzyszenia  Siedmiu Monumentalnych Kalwarii Bretońskich w ramach XXVI Dni Bretanii

Charakterystyczne dla Bretanii parafialne zespoły architektoniczne, których częścią są kamienne kalwarie, są unikatem w skali światowej. Zbudowane w XVI – XVII wieku, w okresie ekonomicznego dobrobytu w Bretanii, wynikającego z handlu z Indiami i ze sprzedaży produkowanego tu masowo płótna żeglarskiego, są symbolicznym miejscem spotkań żywych i zmarłych. Kalwarie, wykute na kamiennych postumentach przedstawiające liczne postaci, wśród których znajdują się zarówno znane postaci biblijne, święci, jak i bohaterowie miejscowych legend, nazywane są „Biblią wykutą w kamieniu”. Sacrum łączy się tu z profanum, co jest typową cechą kultury bretońskiej. Kalwarie są dzisiaj nieodłącznym elementem bretońskiego krajobrazu kulturowego. Wykład będzie tłumaczony na język polski.

Justine Derouault – specjalistka od turystyki kulturalnej ze Stowarzyszenia Siedmiu Monumentalnych Kalwarii Bretońskich (Association des 7 calvaires monumentaux de Bretagne) w którym jest odpowiedzialna za projekty kulturalne, turystyczne i związane z dziedzictwem architektonicznym. Poprzez pracę w Stowarzyszeniu ma swój udział w promocji bliskiego jej sercu dziedzictwa kulturowego Bretanii.