Jardin des Plantes i jego historyczne związki z polskimi naukami przyrodniczymi

20.03 (poniedziałek) g. 18:00 – ONLINE jardin_des_plantes_t_2012_j.munier_mnhn20181023

Wpływ paryskiego ogrodu botanicznego i zoologicznego Jardin des Plantes i Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu oraz gabinetu historii naturalnej króla Francji na rozwój polskich nauk przyrodniczych w XVIII i XIX wieku – wykład ONLINE dr. hab. Piotra Daszkiewicza w ramach w ramach XXXIII Dni Kultury Francuskiej i Frankofonii

Istniejące od niemal 400 lat Narodowe Muzeum Historii Naturalnej (MNHN) w Paryżu, obejmujące m.in. słynne, rozciągające się na 2,5 ha ogrody i menażerię Jardin des Plantes, należy do największych i najważniejszych muzealnych instytucji przyrodniczych na świecie. Działający przy nim królewski gabinet historii naturalnej, od założenia przez Ludwika XIII w 1635 roku, posiadał liczne związki z Rzeczpospolitą. William Davisson jeden z pierwszych intendentów Jardin des Plantes został lekarzem, przyrodnikiem i zarządcą ogrodów królów Władysława IV i Jana Kazimierza. Królewski Gabinet przeżywał okres swojej świetności w latach intendentury (1739-1788) Georges’a Leclerca Buffona, który był także nauczycielem Stanisława Staszica. MNHN wykształciło ponad stu polskich przyrodników, którzy później korespondowali z tą instytucją, zwracali się z prośbami o pomoc w organizowaniu swoich pracowni czy przesyłali bądź wymieniali okazy. Listy oraz wielostronicowe spisy roślin, które starano się pozyskać lub wymienić z Jardin des Plantes, jak również katalogi z odręcznymi dopiskami świadczą o bardzo żywych kontaktach polskich botaników z ośrodkiem paryskim. W muzeum kształcił się także Ignacy Domeyko, który później wielokrotnie przesyłał do Paryża kolekcje minerałów oraz okazy paleontologiczne z Chile. Z paryskim muzeum związani byli także naukowcy Warszawskiego Gabinetu Zoologicznego, a także twórcy świetności warszawskich zbiorów złotego okresu ornitologii polskiej, jak Antoni Waga, Władysław Taczanowski czy Konstanty Branicki. Analiza dokumentów przechowywanych w paryskich muzeum pokazuje, że był to niewątpliwie najważniejszy dla polskich nauk przyrodniczych  w XVIII i XIX wieku zagraniczny ośrodek badań naukowych.

dr hab. Piotr Daszkiewicz – przyrodnik i historyk nauki, doktor nauk biologicznych i humanistycznych, profesor w Instytucie Historii Nauki PAN w Warszawie i pracownik Office Français de la Biodiversité, wieloletni pracownik Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu i współpracownik paryskiej „Kultury” i Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte.

Posłuchaj NAGRANIA wykładu