Wystawa plakatów „Polscy graficy promują Bretanię”

27.09. (czwartek) g. 18.00 Wystawa Polscy graficy promują Bretanię - plakat

Wernisaż wystawy „Polscy graficy promują Bretanię”
Natalia Jabłońska – Zofia Klajs – Berenika Kołomycka – Barbara Leszczyńska
Tomasz Obara – Urszula Palusińska – Katarzyna Przybyło – Dominik Robak
Prezentowane prace powstały podczas międzynarodowej letniej rezydencji artystycznej w Bretanii.
O projekcie opowie Patrick Toularastel, przedstawiciel Stowarzyszenia Petites Cités
de Caractère de Bretagne oraz uczestnicy rezydencji.

Association Petites Cités de Caractère de Bretagne (Stowarzyszenie Zabytkowych Miasteczek Bretanii) powstało w 1975 roku. Skupia miasteczka legitymujące się marką turystyczną znaną w całej Francji. Warunkiem jej nadania jest posiadanie dziedzictwa architektonicznego objętego ochroną konserwatorską, zaludnienie poniżej 6000 mieszkańców, uchwalone i realizowane przez lokalne samorządy wieloletnie programy renowacji zabytków oraz rozwoju turystycznego skierowanego na turystę indywidualnego. Od miejscowości legitymujących się marką wymaga się dbania o przestrzeń publiczną i prywatną w poszanowaniu dziedzictwa historycznego oraz zaangażowania w ożywianie tych miejsc.
Stowarzyszenie realizuje od 2005 roku projekt rezydencji artystycznych. Co dwa lata zaprasza na 6 tygodni do wybranych Miasteczek artystów plastyków ze świata, by poznali te miejsca i zrealizowali dla Stowarzyszenia plakaty promocyjne. W Miasteczkach gościli dotychczas artyści z Japonii, Rosji, Chin, Afryki, Czech i USA. W 2017 roku rezydencję w Miasteczkach odbyło ośmioro artystów plastyków z Polski. Dom Bretanii brał czynny udział w projekcie.

 LOGO PCC NOIR

Wystawa organizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Petites Cités de Caractère de Bretagne

Exposition d’affiches „Les graphistes polonais promeuvent la Bretagne”

Artistes exposés:

Natalia Jabłońska – Zofia Klajs – Berenika Kołomycka – Barbara Leszczyńska – Tomasz Obara – Urszula Palusińska – Katarzyna Przybyło – Dominik Robak

Exposition organisée en coopération avec l’Association Petites Cités de Caractère de Bretagne

La Bretagne est une terre d’accueil et d’inspiration des artistes ; l’opération «l’Art dans les Cités» menée depuis 2005 par les Petites Cités de Caractère de Bretagne s’inscrit dans ce cadre.

Motivée par la volonté de créer une animation fédératrice au sein de l’association régionale qui regroupe aujourd’hui 26 communes, cette manifestation culturelle s’est donnée pour missions l’accueil en résidence de peintres étrangers, la production d’une exposition itinérante des œuvres créées, ainsi que l’édition d’un catalogue de cette exposition.

Depuis plus de quarante ans, les Petites Cités de Caractère œuvrent ensemble pour la conservation, la protection et la mise en valeur de leur riche patrimoine architectural et historique. Aujourd’hui, elles sont des lieux de vie et des lieux d’animation culturelle, comme «l’Art dans les Cités» qui a permis d’accueillir au fil des opérations, de nombreux groupes d’artistes : Russes, Chinois, Tchèques, Américains, Japonais, Congolais et Malgaches. En 2017, ce sont six graphistes polonais qui ont participé à cette aventure. Une exposition itinérante de leurs œuvres est actuellement présentée jusqu’en 2020, à travers la Bretagne. Un complément est aussi exposé à la Maison de la Bretagne à Poznan, jusqu’en …

Patrick Toularastel, Président de la Commission « l’Art dans les Cités » au sein de l’Association Petites Cités de Caractère de Bretagne, viendra présenter à cette occasion, le réseau breton ainsi que cette résidence d’artistes pas comme les autres !