Warsztaty z francuskiego: Jak szukać wiarygodnych informacji w mediach?

Dom Bretanii

20.09 (czwartek) i 28.09 (piątek) g. 18.00-19.30fake-news-desktop

Zmiany klimatyczne, migracje… Jak szukać wiarygodnych informacji w mediach?

Comment rechercher des informations fiables dans les médias? Exemple des changements climatiques ou des migrations.

 

Bezpłatne warsztaty w języku francuskim (wskazana znajomość języka francuskiego na poziomie B2 lub wyższym) dające narzędzia do analizy rzetelności informacji na przykładzie międzynarodowych gorących tematów takich jak ocieplenie klimatyczne, migracje… Zajęcia (2 bloki po 1,5 godz.) będą polegać na wspólnym analizowaniu artykułów prasowych/internetowych w języku francuskim, szukaniu informacji wskazujących na źródła, analizie językowej/stylistycznej i na wypracowaniu kluczowych kryteriów analizy informacji w mediach.
 
Prowadzenie: Arthur Zdebski – nauczyciel języka francuskiego jako języka obcego w Domu Bretanii, absolwent studiów z nauczania francuskiego jako obcego na Uniwersytecie w Grenoble, native speaker.
 
Warsztaty zorganizowane w ramach projektu R.I.D. EuroMed (Régions Internationales Démocratiques EuroMéditerranéennes) finansowanego przez Komisję Europejską z funduszy programu Erasmus+, w którym bierze udział Dom Bretanii oraz partnerzy z Francji, Niemiec, Tunezji i Maroka. Scenariusz szkolenia jest efektem rocznej pracy zespołu Domu Bretanii, przy współpracy zagranicznych partnerów projektu, poświęconej zagadnieniu rzetelności informacji w mediach.

Skorzystaj językowo i dowiedz się jak ustrzec się fake newsów!

Udział bezpłatny. Możliwość uczestnictwa w jednym lub obu blokach zajęć. Zapisy: elwira[małpa]dombretanii.org.pl

EU flag-Erasmus+_vect_POScropped-logoorideeuromed