Portugalomania

Angoneze - zdjęcie

24.05. g. 18.00

Brazylia jakiej nie znamy. Architektura XIX-wiecznych emigrantów z Europy środkowo-wschodniej w Rio Grande do Sul – wykład Ewy Angoneze-Greli z cyklu PORTUGALOMANIA

Fala emigracji z Europy do Brazylii, mająca miejsce w drugiej połowie XIX wieku, spowodowała konieczność organizacji nowego życia. Jednym z podstawowych problemów imigrantów była potrzeba zapewnienia sobie schronienia. Pierwsi emigranci wykorzystywali do tego znaną z obszaru pochodzenia tradycję budowlaną, którą zmuszeni byli zaadaptować do nowych warunków klimatycznych i ekonomicznych. Jak dziś, z perspektywy czasu, możemy podsumować ich dokonania? Czy architektura postmigracyjna przetrwała w świecie materialnym i w świadomości kolejnych pokoleń? Częściowo na te pytania autorka uzyskała odpowiedź podczas dwóch podróży badawczych do południowego stanu Brazylii – Rio Grande do Sul.

mgr inż. arch. Ewa Angoneze-Grela – architekt, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego Politechniki Poznańskiej. Na jej dorobek naukowy składają się prace poruszające problematykę przestrzeni publicznych w Brazylii oraz rewitalizacja obszarów zdegradowanych w odniesieniu do wielkich wydarzeń sportowych. Równoległym nurtem jej zainteresowań badawczych jest zagadnienie tożsamości wyrażanej poprzez architekturę. W latach 2015, 2016 odbyła dwie podróże badawcze do Brazylii.