Wykłady z cyklu NaoKoło dziedzictwa (2)

08.05. g. 18.00

Wykłady z cyklu „NaoKoło dziedzictwa” ikd-logo Naokoło

Zuzanna Mizera: Sushi, pierogi i Bretzel – dziedzictwo kulturowe w tłumaczeniu powieści „Jestem kotem”

Joanna Krystyna Radosz: Spuścizna Związku Radzieckiego w rosyjskiej popkulturze

Wykłady organizowane przez Interdyscyplinarne Koło Doktoranckie „Na około” z wydziału Neofilologii UAM

  1. Zuzanna Mizera: Sushi, pierogi i Bretzel – dziedzictwo kulturowe w tłumaczeniu powieści „Jestem kotem”

Czy sushi to taki odpowiednik polskich pierogów i niemieckich precli? Odpowiedź: i tak, i nie. Na przykładzie tłumaczeń japońskiej powieści „Jestem kotem” na język polski i niemiecki pokazane zostaną rozterki i rozwiązania tłumaczy literatury.

Zuzanna Mizera jest doktorantką w Instytucie Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. W swojej pracy naukowej zajmuje się tłumaczeniem ustnym środowiskowym, prywatnie natomiast zafascynowana szeroko pojętą kulturą Japonii.

  1. Joanna Krystyna Radosz: Spuścizna Związku Radzieckiego w rosyjskiej popkulturze

 Mówi się, że człowiek postsowiecki łączy w sobie dążenie ku zachodnim typom mentalności człowieka społeczeństwa konsumpcjonistycznego z echem mentalności homo sovieticus. Fakt ten znajduje odzwierciedlenie także w dziełach rosyjskiej kultury popularnej. Niniejszy wykład stanowi z konieczności krótki i subiektywny przegląd radzieckich chwytów i motywów, z powodzeniem funkcjonujących we współczesnym popkulturowym kontekście.

Joanna Krystyna Radosz jest doktorantką w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM, pisze rozprawę doktorską z zakresu współczesnej rosyjskojęzycznej fantastyki. Interesuje się zagadnieniem charakteru narodowego, przejawami rosyjskości i radzieckości w kulturze, a także związkami między kulturą i sportem. Poza uczelnią tłumaczka literatury, pisarka, publicystka sportowa i kulturalna.

 

Naokoło dziedzictwa