Zniżki/promocje

  • Opłacenie kursu w całości przed pierwszymi zajęciami – 10%
  • Studenci – 5%
  • Słuchacze po 1 roku nauki – 5%
  • Słuchacze po 2 latach nauki – 7%
  • Słuchacze po 3 latach nauki i więcej – 10%
  • Osoby w wieku 50+ – 5%

Suma zniżek nie może przekraczać 15 %, w przypadku grup od 3-5 osób oraz grup dziecięcych 5%.