Nasi lektorzy

Pascale Bali

pascale-200x150

Je suis prof de français depuis ‘95, c’est-à-dire depuis l’obtention de mon diplôme de FLE. Cela fait maintenant 11 ans que travaille à Poznań, notamment à l’institut d’ethnolinguistique. J’ai également enseigné en Angleterre, en Hongrie, aux EU et aussi à Vichy à un public très international.

J’adore faire l’ascension des sommets, la bonne cuisine, voyager, lire et passer du temps avec mes amis. Je fais du sport parce qu’il le faut. J’adorerais mon métier – que j’aime – s’il n’y avait pas toutes ces choses à faire en dehors de la classe. Je déteste me lever le matin.

Jestem nauczycielem języka francuskiego od 1995, to znaczy od momentu otrzymania dyplomu FLE (Francuski Jako Język Obcy). Pracuję w Poznaniu od 11 lat, głównie w Instytucie Etnolingwistyki. Uczyłam również w Anglii, na Węgrzech, w Stanach Zjednoczonych jak również w Vichy, gdzie spotkałam się z uczniami z całego świata.

Uwielbiam zdobywać szczyty, dobrą kuchnię, podróżować, czytać i spędzać czas z przyjaciółmi. Uprawiam sport, bo tak trzeba. Kochałabym mój zawód jeszcze bardziej gdyby nie trzeba było robić tych wszystkich dodatkowych rzeczy poza lekcją. Nienawidzę rannego wstawania.

Benoit

benoit

Bonjour à tous !
Je suis né un mecredi matin, sous la pluie, en Normandie. Les Américains étaient déjà partis depuis longtemps après voir admirés le Mont-Saint-Michel, mais le camembert et le cidre sont restés, heureusement ! J’ai donc naturellement appris le Français, quelque peu mêlé au patois normand.
Et puis quelques années plus tard…grand choc linguistique: je ne comprenais plus que la moitié de ce qu’on me racontait…je venais d’arriver en banlieue parisienne (un truc de ouf !) pour y étudier et travailler une bonne dizaine d’années.

La langue française n’est donc pas une et indivisible. Elle vit ! Elle évolue ! Elle est multiple, selon les régions, les pays francophones, les milieux sociaux. Toutefois, partout, elle a une logique ! 

Les cours que je propose sont donc guidés par l’apprentissage de la langue dans sa globalité : de l’étymologie des mots jusqu’au verlan, en passant par l’argot. Et s’il est important de comprendre LES Français, il est encore plus important de se faire comprendre. C’est pourquoi la conversation aura toujours une place privilégiée dans mes cours.
Sur ma vie privée, pas grand-chose à savoir…je vis en Pologne depuis 6 ans maintenant, mais vient d’arriver à Poznań. Et si je ne suis pas encore reparti d’ici, c’est que je ne vois pas dans quel pays je pourrais manger des kabanos tous les jours ! Pour en savoir plus sur moi, venez apprendre et conversez à la Maison de la Bretagne, la meilleure école de langues !

Witam wszystkich!
Urodziłem się pewnego deszczowego środowego poranka w Normandii. Amerykańscy wyzwoliciele już dawno odjechali podziwiając słynny klasztor Mont-Saint-Michel, lecz na szczęście camembert i cydr zostały! Miałem więc naturalnie okazję nauczyć się francuskiego, zmieszanego odrobinę z normandzką gwarą. A kilka lat później… przeżyłem wielki językowy szok: nie rozumiałem połowy tego, co do mnie mówiono: właśnie przyjechałem osiedlić się na paryskim przedmieściu, aby rozpocząć studia w stolicy Francji i przepracować tam ponad dziesięciolecie.
Język francuski nie jest więc jednolity i niepodzielny. On żyje! I ewoluuje! Ma wiele odmian w zależności od regionów, krajów frankofońskich i sfer społecznych. Jednakże wszędzie ma on swoją logikę!
Kursy języka francuskiego, które proponuję są więc ukierunkowane na kompleksową naukę języka: od pochodzenia słów, poprzez dialekty, aż do zjawiska „verlan” („odwrócony język”). Ważne jest także, aby zrozumieć Francuzów. A jeszcze ważniejsze: dać im się zrozumieć. Dlatego też konwersacje stoją zawsze na pierwszym miejscu na moich zajęciach.
Jeśli chodzi o moje życie prywatne, nie ma wiele do opowiadania… mieszkam w Polsce od 6 lat, ale dopiero co przyjechałem do Poznania. Ciągle jeszcze nie zdecydowałem się na opuszczenie tego kraju, ponieważ nie wyobrażam sobie żadnego innego miejsca na Ziemi, gdzie mógłbym codziennie jeść kabanosy! Jeśli chcecie dowiedzieć sie o mnie czegoś więcej, zapraszam na zajęcia i konwersacje do Domu Bretanii, najlepszej szkoły językowej!

Małgorzata Bielska

mbielska_postac-156x200

W nauczaniu języka najistotniejsza jest dla mnie komunikacja. Chcę, aby uczący się widział cały czas sens podejmowanych działań, rozumiał czemu służą opanowywane umiejętności. Tylko takie uczenie się jest w pełni efektywne.

Jestem absolwentką Filologii Romańskiej UAM w Poznaniu, tłumaczem przysięgłym języka francuskiego, od 8 lat doradcą metodycznym ODN w Poznaniu. Pełnię również rolę egzaminatora maturalnego oraz eksperta do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Od wielu lat pracuję  z młodzieżą licealną zarażając ich moją fascynacją kulturą francuską. Pracowałam w wielu projektach międzynarodowych Socrates Comenius, współpracując z regionem Bretania, miastem Bruz, byłam też uczestnikiem Uniwersytetu Letniego zorganizowanego przez zaprzyjaźnione z Poznaniem miasto Rennes.

Moje pasje to wyprawy w polskie góry oraz wyjazdy do Paryża, miasta, które zawsze i niezmiennie urzeka.

Monika Błażejczyk

Monika-B

Zapraszam młodzież i osoby dorosłe na zajęcia z języka francuskiego oraz cudzoziemców na zajęcia z języka polskiego.

Chętnie pomogę również tym, którzy chcieliby poszerzyć znajomość językaspecjalistycznego i którzy mają pytania dotyczące języka technicznego, ekonomicznego, medycznego, ponieważ oprócz nauczania zajmuję się również tłumaczeniami z wyżej wymienionych dziedzin.

Oprócz nauki języka dbam o to, by wprowadzić Państwa w świat kultury francuskiej, która kryje w sobie wiele skarbów, nie tylko Wieżę Eiffla 

Skończyłam Filologię Romańską i Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy Języka Francuskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

Elżbieta Dolińska

e-dolinska

Absolwentka filologii portugalskiej UAM w Poznaniu.
Architekt – absolwentka i samodzielny pracownik Politechniki Poznańskiej.
Pasjonatka języka portugalskiego, popularyzuje w serii comiesięcznych wykładów,  kulturę krajów portugalskiego obszaru językowego.
Miłośniczka literatury portugalskojęzycznej i kultury brazylijskiej.
Fascynuje ją historia kultur Ameryki prekolumbijskiej. 
Lektor i tłumacz języka portugalskiego. W pracy dydaktycznej kładzie szczególny nacisk na samodzielne, poprawne mówienie i rozumienie wypowiedzi innych.
Zamiłowania: dalekie podróże, taniec, języki obce, jeździectwo.

Agata Chrul

agata-198x200

Poznanianka. Italianistka.

Lubię nauczać, tłumaczyć, pisać, czytać, słuchać, obserwować, podróżować.

Serdecznie zapraszam na lekcje języka włoskiego!

Stephane Karbowski

stephane

Originaire du Sud de la France et dessinateur de formation je vous propose des conversations thematiques dans des groupes où chacun peut s’exprimer.

Anne-Claire Moreau

anne-claire-kopia-142x200

Possédant deux Master dont un en Français Langue étrangère, je suis lectrice de français à Poznań depuis 2006 et à la Maison de la Bretagne depuis 2009. Je travaille également à la philologie romane de l’université UAM à Poznań depuis 2006. A côté de l’enseignement, je participe à divers projets liés au français, comme une rédaction de dictionnaires d’expressions françaises, des lectures et enregistrements de textes en français ou encore des corrections.

Posiadam dwa dyplomy, z czego jeden to FLE – Język Francuski Jako Język Obcy. Jestem lektorem języka francuskiego w Poznaniu od 2006 roku, w Domu Bretanii zaś uczę od 2009. Od 2006 pracuję również na wydziale filologii romańskiej na UAM. Ponadto biorę udział w różnych projektach związanych z językiem francuskim, jak na przykład redagowanie słowników wyrażeń francuskich, czytanie i nagrywanie tekstów francuskich, jak również wszelkiego rodzaju korekty.

Magdalena Terech

magda-150x200

Wykształcenie: UAM Filologia Romańska w Poznaniu,  Diplôme d’Université de Géstion (IGR-IAE) – Francusko-Polskie Studium w zakresie zarządzania UE w Poznaniu, Studia Podyplomowe Tłumaczy Języka Francuskiego w Poznaniu.

Pracuję jako lektor języka francuskiego, déleguée pédagogique Nowela/Didier i jako tłumacz.

Interesuję się enologią i wspinaczką wysokogórską,

Motto życiowe: „Wszystko co byście chcieli, aby ludzie wam czynili, i wy im czyńcie”.

Irena Waśkowiak

irena-150x200

Jestem magistrem filologii romańskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, nauczycielem języka francuskiego w Politechnice Poznańskiej.

Uczestniczyłam w wielu kursach języka francuskiego ogólnego, ekonomicznego i technicznego, organizowanych między innymi przez Paryską Izbę Przemysłowo–Handlową i Uniwersytety w Strasburgu, Marsylii, Grenoble, Besançon, Montpellier, Rennes.

W ramach projektów europejskich współpracowałam z uczelniami i instytucjami z Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Grecji.

Przygotowuję i motywuję studentów wyjeżdżających na studia (ERASMUS) do gruntownego poznania języka oraz kultury, życia prywatnego i zawodowego we Francji .