Erasmus+ Staż dydaktyczny

ERASMUS+

2022

Pobyt szkoleniowy ekipy Lektorów Domu Bretanii na stażu dydaktycznym w Tours

EU flag-Erasmus+_vect_POS

W lipcu 2022 Lektorzy naszej szkoły językowej wzięli udział w projekcie sfinansowanym w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, sektor „Edukacja Dorosłych” Akcja 1 – Mobilność kadry edukacji dorosłych. Projekt ten nosił tytuł: „Nowe tendencje w nauczaniu – nowa jakość kształcenia”.

W ramach projektu 11 nauczycieli języka francuskiego uczestniczyło w stażu językowo – dydaktycznym w Institut de Touraine w Tours, prowadzonym przez wykwalifikowanych nauczycieli języka francuskiego jako języka obcego.

Institut de Touraine każdego roku przyjmuje ponad 2 tysiące studentów z całego świata, którzy przyjeżdżają poznać język i kulturę Francji – od jego założenia w 1921 roku gościł ich już ponad 250 tysięcy. Wyróżnia się doświadczeniem kadry pedagogicznej, a jego profesjonalizm zatwierdza międzynarodowy znak jakości Le Label Qualité FLE, który przyznawany jest jako uznanie i wyróżnienie najwyższej jakości najlepszym ośrodkom nauczania języka francuskiego jako języka obcego.

Celem europejskiego projektu, który realizujemy, jest podnoszenie umiejętności i kwalifikacji kadry dydaktycznej Ośrodka Nauczania Języków Romańskich Domu Bretanii w zakresie technik motywujących uczniów, zwłaszcza dorosłych, do przełamywania barier i mówienia w języku francuskim od najwcześniejszych etapów nauki. Podczas stażu Lektorzy poznali nowe, kreatywne sposoby aktywizowania uczniów do wypowiedzi ustnej oraz techniki motywujące, w tym stosowanie zasad tzw. „klasy odwróconej” oraz metody pracy przez gry i zabawy.

Szkolenie miało też wymiar kulturowy. Lektorzy mieli możliwość zwiedzenia zamków na Loarą w Amboise i Clos Lucé, gdzie ostatnie lata życia spędził Leonardo da Vinci oraz zapoznania się z dziedzictwem historycznym i kulturowym miasta Tours i regionu Touraine.

Fotorelacje ze stażu można obejrzeć TUTAJ.

2017

Pobyt szkoleniowy ekipy lektorów Domu Bretanii na stażu dydaktycznym w Strasburgu i Lizbonie

W lipcu i wrześniu 2017  lektorzy naszej szkoły językowej wzięli udział w projekcie sfinansowanym w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +, sektor „Edukacja Dorosłych” Akcja 1- Mobilność kadry edukacji dorosłych. Projekt ten nosił tytuł: „Zwiększenie innowacyjności szkoły językowej poprzez wprowadzenie nowych technologii do procesu nauczania, poszerzenie kompetencji kulturowych lektorów oraz modernizację zarządzania”.EU flag-Erasmus+_vect_POS

W ramach tego projektu 7 nauczycieli języka francuskiego oraz 1 nauczyciel języka portugalskiego uczestniczyło w stażach językowo-dydaktycznych w Starsbourgu i Lizbonie.

Fotorelacje z tych staży były zamieszczane na fanpage’u Facebook Domu Bretanii. Można je również obejrzeć TUTAJ.

W czasie stażu wzięliśmy udział w bardzo zróżnicowanych zajęciach, opierających się na wykorzystywaniu dokumentów autentycznych, materiałów dostępnych w otwartych zasobach internetowych.

Poznaliśmy bliżej frankofonię i jej obecność we współczesnym świecie, rozmawialiśmy o kulturze francuskiej przez pryzmat humoru czy też o specyfice kulturowej Alzacji i Strasbourga. Mogliśmy też przyjrzeć się jak ewoluuje współczesny język przez poznanie jego wariantu jakim jest „verlan”, czyli slang młodzieżowy.

Mieliśmy też okazję poznać piękno tego niezwykłego regionu jakim jest Alzacja oraz jego stolicy – Strasbourga. Niezapomnianym przeżyciem było zwiedzenie Parlamentu Europejskiego, gdzie wzięliśmy udział w uroczystej sesji, na której oddano hołd zmarłej Simone Veil, przewodniczącej Parlamentu Europejskiego w latach 1979 do 1982.

Bogatsi o te wszystkie doświadczenia i nowe umiejętności, chcielibyśmy jak najlepiej wykorzystywać je na zajęciach i dzielić się z innymi.

Owocem naszych nowych doświadczeń jest wprowadzenie nowoczesnego narzędzia do kontaktu między administracją, lektorami i uczniami jakim jest nasza platforma e-learningowa. Jej użytkowanie ma też wzbogacić kursy stacjonarne o elementy nauczania on-line, wpisując się w model tzw. nauczania hybrydowego. Platforma ta będzie również wykorzystywana do typowego nauczania on-line.

Z doświadczeń, jakie nabyliśmy w trakcie szkoleń, skorzystali nie tylko lektorzy na nich obecni, ale również nasi koledzy i koleżanki, którzy nie mogli w nich uczestniczyć. W trakcie specjalnych warsztatów spotkaliśmy się z nimi, żeby podzielić się wrażeniami, doświadczeniami i przemyśleniami z naszych szkoleń. Każdy uczestnik dostał zbiór materiałów, jakie były wykorzystywane na szkoleniach. Materiały te, oparte na zasobach internetowych, zawierające treści kulturowe oraz są wykorzystywane w trakcie prowadzenia kursów stacjonarnych.

Ponadto nasi lektorzy dzielą się nowymi doświadczeniami z wszystkimi zainteresowanymi, zamieszczając regularnie scenariusze zajęć, udostępniane na zasadzie otwartej licencji. Scenariusze te można znaleźć TU