Erasmus+

ERASMUS+

Pobyt szkoleniowy ekipy lektorów Domu Bretanii na stażu dydaktycznym w Tours

EU flag-Erasmus+_vect_POS

W lipcu 2022 lektorzy naszej szkoły językowej wzięli udział w projekcie sfinansowanym w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +, sektor „Edukacja Dorosłych” Akcja 1- Mobilność kadry edukacji dorosłych. Projekt ten nosił tytuł:” Nowe tendencje w nauczaniu – nowa jakość kształcenia”.

W ramach tego projektu 11 nauczycieli języka francuskiego uczestniczyło w stażu językowo-dydaktycznym w Institut de Touraine w Tours, prowadzonym przez wykwalifikowanych nauczycieli francuskiego jako języka obcego.

Institut de Touraine każdego roku przyjmuje ponad 2 tysiące studentów z całego świata, którzy przyjeżdżają poznać język i kulturę Francji – od jego założenia w 1921 roku gościł ich już ponad 250 tysięcy. Sam Instytut mieści się w ścisłym historycznym centrum Tours. Wyróżnia się doświadczeniem kadry pedagogicznej, a jego profesjonalizm zatwierdza międzynarodowy znak jakości Le Label Qualité FLE, który przyznawany jest jako uznanie i wyróżnienie najwyższej jakości najlepszym ośrodkom nauczania języka francuskiego jako języka obcego.

 

Fotorelacje z tych staży były zamieszczane na fanpage’u Facebook Domu Bretanii. Można je również obejrzeć TUTAJ.

Celem europejskiego projektu, który realizujemy, jest podnoszenie umiejętności i kwalifikacji kadry dydaktycznej Ośrodka Nauczania Języków Romańskich Domu Bretanii w zakresie technik motywujących uczniów, zwłaszcza dorosłych, do przełamywania barier i mówienia w języku francuskim od najwcześniejszych etapów nauki.

 

Pobyt ten był świetną okazją do wymiany doświadczenia w międzynarodowym gronie nauczycieli francuskiego z całego świata. Podczas stażu poznaliśmy nowe, kreatywne sposoby aktywizowania uczniów do wypowiedzi ustnej oraz techniki motywujące, w tym stosowanie zasad tzw. „klasy odwróconej” oraz metody pracy przez gry i zabawy. Zapoznaliśmy się też ze sposobami ewaluacji z uwzględnieniem podejścia pozytywnego.

Szkolenie miało też wymiar kulturowy. Mieliśmy możliwość zwiedzenia zamków na Loarą (byliśmy w Amboise i Clos Lucé, gdzie ostatnie lata życia spędził Leonardo da Vinci), oraz zapoznaliśmy się z dziedzictwem historycznym i kulturowym miasta Tours i regionu Touraine.

Bogatsi o te wszystkie doświadczenia i nowe umiejętności, chcielibyśmy jak najlepiej wykorzystywać je na zajęciach i dzielić się z innymi.

Z doświadczeń, jakie nabyliśmy w trakcie szkolenia, skorzystają nie tylko lektorzy na nich obecni, ale również inni nauczyciele języka francuskiego. Chcemy spotkać się z nimi w październiku podczas specjalnie przygotowanych warsztatów, żeby podzielić się wrażeniami, doświadczeniami i przemyśleniami z naszego szkolenia tak, by każdy uczestnik mógł zainspirować się i wykorzystać nowe techniki i metody w swojej pracy.

Ponadto nasi lektorzy podzielą się nowymi doświadczeniami z wszystkimi zainteresowanymi, zamieszczając scenariusze zajęć, udostępniane na zasadzie otwartej licencji.